Manufacture laughters
49376
Views

:-) :-) :-) I gnow

me hu sab teZz

na onsi gud na sija oi

I agree wit r28al***

common sense fail

es geht auch anders

that's fucking dumb

Kann manns auch

FAIL FAIL#2 FAIL#3 HAHAHA